İçme Suyu Arıtımında Biyolojik Aktif Karbon Sistemlerinde Bakteri Türlerinin İncelenmesi

Kodu: 
108Y101
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı