Güneş, Jeotermal, Atık Isı Gibi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Güç Üreten Isıl Çevirim Teknolojileri

Kodu: 
TR10/14/EVK/0019
Fon: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı