Girişimsel MRG'de Kateterlerin Yerinin Otomatik Olarak Belirlenebilmesi İçin Yeni Bir Tümleşik Mikro Optoelektronik Sistem

Kodu: 
108E119
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı