Gerçek Ölçekli Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yatağı Reaktörlerinde Etkin Olan Metan Arkea Türlerinin FISH Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi

Kodu: 
04Y0105
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı