Fay Sınırları Boyunca Kurulmuş Jeodezik Kontrol Ağlarında Kayma Hızlarının ve Gerinim Parametrelerinin GPS Tekniği İle Belirlenmesi

Kodu: 
7506P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı