Evsel Katı Atık Sızıntı Suyu-Evsel Atıksu Artımı Çamurundan Biyolojik Ekstraksiyonla (Bioleaching) Ağır Metal Giderimi

Kodu: 
02M0102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı