Erken Cumhuriyet Döneminde Devlet ve Toplum: Doğu Vilayetlerinde Halkevleri Pratikleri ve Deneyimleri, 1932-1951

Kodu: 
14ZP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı