Dihidrofilik/Amfifilik Poli(vinilasetat)/Poli(vinilalkol)-b-Poli(N-izopropilakrilamid) Diblok Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Misel ve İlaç Salınım Özellikleri

Kodu: 
5573P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı