Deprem Kaynağının Dinamik Kırılma Modellemesi Tekniği İle Kuvvetli Yer Hareketinin Belirlenmesi: Bir Vaka Analizi Olarak 1999 Düzce Depremi Modellemesi

Kodu: 
107Y322
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı