Darbe Oksimetrisi Ölçümleri Kullanılarak Intrapartum (Doğum Sırasında) Fetus Koşullarının Karar Verme Yöntemleri ve Puanlama Sistemi ile Tespiti

Kodu: 
02A0101
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı