Botoksun Hedef Kasın ve Tüm Kas Kompartmanının Mekaniğine Etkilerinin In Vivo Koşula Yakın Deney Koşullarında Araştırılması

Kodu: 
6372P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı