Boğaziçi Üniversitesi Enerji Modelleme Sisteminin (BÜEMS) Geliştirilmesi ve Sera Gazı Salım Kısıtlamalarının Türkiye'ye Etkilerinin Araştırılmasına Yönelik Olarak BÜEMS/Türkiye Modelinin Kurulması ve Senaryo Analizleri

Kodu: 
114M348
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı