Sıkça Sorulan Sorular

acordeon
2
Yeni bir proje başvurusu yapmak istiyoruz, bu hafta komisyon toplantısı yapılacak mı?

Proje başvurunuzu sistemden ilettiğiniz doğrudan komisyon gündemine alınmaz. Bölüm Başkanı ve Dekan/Müdür onay işlemlerinden geçen yeni başvuru, komisyon içinden ve komisyon dışından olmak üzere 2 hakem tarafından 15 gün içinde değerlendirildikten sonra komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. BAP Komisyonu standart olarak 15 günde bir toplanmaktadır. Bir proje başvurusunun değerlendirme süreci ortalama 1,5 ay sürmektedir.

acordeon
2
Bilim insanı portalına yayınımı ekledim ancak sonuç rapor şablonuna ekleyemiyorum. Yayınım neden görünmüyor?

"Bilim İnsanı" sekmesi-"Akademik Faaliyetler" menüsü-"Yayınlarım" alanından ilgili yayın satırındaki “Güncelle” linkine tıklayarak “Yayın Bir ya da Birden Fazla Proje Sonucu mu?” ve “BAP Birimine Atıf Var mı?” sorularına yanıt verip proje bilgilerini girip girmediğinizi kontrol ediniz.

acordeon
2
Yeni projem halen hakem değerlendirmesinde görünüyor, ne zaman değerlendirilecektir?

Standart (P kodlu), Doktora (D kodlu), Tamamlayıcı Destek (M Kodlu) ve BAP Cost (BC Kodlu) projeler ortalama 1,5 ayda değerlendirilir. Bu süre ortalama süredir, değerlendirme süreci daha az sürebileceği gibi daha çok da sürebilir. Altyapı (S kodlu), Çok Disiplinli (R kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu), İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu) ve Start-up (SUP) projelerinin değerlendirme süresi daha uzun (birkaç ay) sürmektedir. Proje değerlendirmelerinin tam süresi hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Değerlendirme süreci hakkında genel bilgi: Proje başvuruları, Komisyon içi ve Komisyon dışı toplam en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Komisyon dışından ve yürütücü ile aynı bölümden olmayan ancak konu ile ilgili bir (konuya bağlı olarak iki) öğretim elemanına "hakemlik daveti" gönderilir. Komisyon içi hakem, değerlendirmelerini hemen yapar. Komisyon dışı hakem, öncelikle proje özetini okuyarak projeyi değerlendirip değerlendiremeyeceğine karar verir. Hakemlik davetini reddederse yeni bir komisyon dışı hakem atanır. Hakemlik davetini kabul eden öğretim elemanı sistem üzerinden proje önerisinin tamamına ulaşarak değerlendirmesini yapar ve değerlendirme formunu BAP Komisyon Başkanına iletir. Komisyon dışı hakemlerin kimliği gizlidir ve komisyon üyeleri de dahil olmak üzere bu hakemin kimliği kimseye açıklanmaz. Komisyon dışı hakemin değerlendirme formu Komisyon Başkanı tarafından toplantıda okunur. Öğretim elemanının komisyon dışı hakemlik davetini kabul etme/veya etmeme kararını vaktinde bildirmemesi durumunda hakeme sistemden otomatik hatırlatma mesajları gönderilir, belli bir süre daha yanıt gelmemesi durumunda hakemlik daveti geri çekilir ve başka bir öğretim elemanına komisyon dışı hakemlik davetiyesi gönderilir. Böylece üniversite içi komisyon dışı hakemlik süreci yeniden başlar. Gerekli durumlarda (Üniversite içinden proje konusunda uzman bir öğretim üyesi bulunamadığı vb. durumlarda) üniversite dışı bir öğretim elemanına hakemlik daveti gönderilebilir. Üniversite dışı öğretim elemanının proje önerisini değerlendirmeyi kabul etmesi durumunda hakemlik süreci devam eder. Her iki hakem değerlendirmesi de tamamlanınca proje başvurusu değerlendirilmek üzere ilk BAP toplantısı gündemine alınır ancak o toplantıya komisyon içi hakem mazeretinden/görevlendirmesi veya raporu olduğundan katılamazsa proje değerlendirmesi, komisyon içi hakemin katılacağı ilk komisyon toplantısına ertelenir. Komisyon, ayda en az iki çoğunlukla üç kere toplanmaktadır.

acordeon
2
BÜVAK’a başvuru yapmak istiyorum, ancak BÜVAK menüsündeki “Yayın Listesi”nde yayınım görünmüyor, seçemiyorum.

Bilim İnsanı sekmesi akademik faaliyetler-yayınlarım alanından ilgili yayın satırındaki “Güncelle” linkine tıklayarak “Yayın Dökümanı” upload edip etmediğinizi ve “Sayfa Aralıkları” alanını doldurup doldurmadığınızı kontrol ediniz.

acordeon
2
Yurt dışından gelen ya da yurt dışına gidecek gönderilerin faturalarını neden BAP projemden karşılayamıyorum.

Bu tip harcamalar için anında ödeme yapılması gerekmektedir. Ve bu harcamalar geriye dönük olarak ödenemediğinden kargo ve posta masrafları BAP projeleri kapsamında karşılanamamaktadır.

acordeon
2
Komisyon hangi sıklıkla toplanmaktadır?

Komisyon, ayda en az iki çoğunlukla üç kere toplanmaktadır. Ağustos ayında toplantı yapılmamakta; acil talepler (seyahat ve ufak meblağlı fasıl aktarımları) değerlendirilmektedir.

acordeon
2
Bugün BAP Komisyonu toplantısı varmış, bir dönem raporu iletiyorum toplantı gündemine alabilir misiniz?

Dönem raporları ve sonuç raporlarının BAP Komisyon toplantısından en az 3 gün önce sistemden iletilmesi gereklidir. Çünkü bu raporlar toplantıdan önce projenin sorumlu komisyon üyesi tarafından değerlendirilmektedir. Ancak değerlendirmesi tamamlanan raporlar komisyon gündemine alınmaktadır.

acordeon
2
BAP Projesine hakem olarak atandım, değerlendirmeyi nasıl yapacağım.

1.    Sisteme giriş yaptıktan sonra "hakemliklerim" sekmesini tıklayınız.

2.    Solda 3 menü vardır. "Hakemlik onayı bekleyen projeler" menüsünde ilgili "projenin numarası"na tıklayınız.

3.    İngilizce ve Türkçe özet karşınıza gelecektir. Okuduktan sonra başvuruyu değerlendirmek istiyorsanız “kabul et” butonuna, başvuruyu değerlendirmemek ya da başka bir hakem önermek istiyorsanız gerekçenizi girerek “reddet” butonuna basınız. “Kabul Et” butonu tıklamanız durumunda;

4.    Proje soldaki ilk menüde "proje listesi menüsü" nde görünecektir. Proje başlığına tıklayınız.

5.    Açılan sayfanın solunda proje metni, proje çıktısı, çalışma takvimi, proje ekibini görebilirsiniz.

6.    Sayfanın ortasında “yürütücü bilgilerini görmek için tıklayınız” ve “talep listesi görmek için tıklayınız” linklerine basınız.

7.    Bilgi edindikten sonra "değerlendir" butonunu tıklayarak değerlendirme formuna girebilirsiniz.

8.    Tamamladıktan sonra "gönder butonu" ile BAPa gönderebilirsiniz.

acordeon
2
Projemde kalan ödeneğimi görmek amacıyla güncel harcanabilir ödenek linkine tıkladığımda seyahat kaleminde kalan ödeneğim olduğunu görüyorum. Bu ödeneği kullanabilir miyim?

Seyahat ödeneği “seyahat ek ödeneği” olarak projeye sonradan verilmekte (saha çalışmaları hariç) ödeme fatura tutarı kadar yapılabilmektedir. Konferanslara katımlar için verilen bu ödeneklerin kalanları sene sonunda genel bütçeye geri dönmektedir.

acordeon
2
BAP Komisyonu proje başvurumu değerlendirdiğinde istediğim ürünleri değil neden daha düşük fiyatlı ürünleri desteklemiştir?

Proje yürütücüsünün makine teçhizat, hizmet, tüketim, yazılım, araştırmacı personel, saha çalışması yolluk giderlerinin tümünü gerekçelendirmesi beklenmektedir. Talepler, projenin amacına hizmet ettiği ve gerekçelerinin yeterli olduğu durumlarda BAP bütçesinin olanakları dahilinde karşılanabilmektedir. Ancak proje yürütücüsünün yeterli gerekçe sunmadığı, taleplerin projenin amacıyla tam olarak örtüşmediği durumlarda, proje hakemlerinin de görüşleri doğrultusunda BAP Komisyonu talep edilen makine teçhizat, hizmet, tüketim, yazılım, araştırmacı personel, saha çalışması yolluk giderlerinde bütçe kısıtlaması yaparak talep edilen ürünlerin ortalama fiyatları üzerinden bütçelendirme yapmakta ya da proje yürütücüsünden daha ekonomik modeller araştırmasını talep etmektedir. Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir.

acordeon
2
Alımı onaylanan ürünlerin döviz kurundaki artışlardan kaynaklanan fiyat farklarını nasıl karşılayabilirim?

Fasıl aktarımı veya ek bütçe talebi yapılabilir. Şayet ek bütçe talebi bütçenin onaylandığı tarihten itibaren 6 ay içinde yapılmış ise, kur farkından dolayı talep edilen ek bütçeler komisyon tarafından %25 ek bütçe imkanı dışında değerlendirilir. Diğer durumlarda %25 ek bütçe imkanı çerçevesinde değerlendirme yapılır.

 

acordeon
2
Projeye destek verecek, veri toplanmasına yardımcı olacak ama projeden ücret almayacak araştırmacılar mı proje ekibine eklenmeli midir? Yoksa proje ekibi sadece projede bir ücret karşılığı çalışacak kişileri mi kapsamaktadır?

Proje ekibi esas olarak projede araştırmaya destek veren ama projeden ücret almayan çalışanların eklendiği bir alandır. Projeden araştırmacı personel ya da bursiyer olarak ücret alacak araştırmacılar proje başvurusunun talep listesinde zaten bütçelendirilmelidir. Projeden ücret alacak araştırmacılar yürütücü uygun görürse proje ekibine eklenebilir.