Atmosferik Türbülans Modellemesi ve Alıcı Tasarımının Eniyileştirilmesi için Açıklık Ortalama Analizi ve Serbest Uzay Optik Haberleşme Hatlarında Sistem Başarımı

Kodu: 
108E205
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı