Antakya Havzası Kuvvetli Deprem Yer Hareketi İzleme Sisteminin Kurulması ve Hatay İli Deprem Tehlikesi Haritalarının Hazırlanması

Kodu: 
08T101
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı