Anaerobik Proseslerde Asetoklastik Metan Bakteri Türlerinin FISH Tekniği Kullanılarak Tespit Edilmesi

Kodu: 
02Y103D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı