Allil-Akrilat Kuvarter Amonyum Monomerlerinin Akrilamid ve N,N-izopropilakrilamid ile Kopolimerlerinin Sentezi

Kodu: 
01HB0501
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı