AB Uyum Sürecinde Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Aracı Olarak Mikro Kredi Uygulamaları: Türkiye Örneği

Kodu: 
07N201
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı