Araştırma Etik Kurulları

Tüm araştırma faaliyetlerinde ve süreçlerinde en üst etik değerlerin benimsenmesi ve uygulanması esastır.

  • İnsanlarla veya insanlar üzerinde yapılacak deney, inceleme ve alan çalışmalarının sağlık, güvenlik, insan hakları, mevcut mevzuat hükümleri, hukukun genel ilkeleri ve etik açıdan değerlendirilmesi amacıyla İnsan Araştırmaları Etik Kurulları (FMİNAREK ve SBİNAREK) kurulmuştur.
  • Hayvanlarla gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalarda ve deneylerde,  kullanılacak yöntemlerin saptanması, deney hayvanlarının bakımı ve deney sırasında maruz kalacakları işlemlerin hayvan sağlığı ve refahı açısından değerlendirilmesi, çalışmaların hayvanların en az fiziksel ve davranışsal acı çekmelerini sağlayacak koşullarda yapılmasının sağlaması amacıyla  Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (BÜHADYEK) kurulmuştur.
  • Döner Sermaye İşletmeleri bünyesinde yürütülen tüm akademik işlerde (proje/eğitim/danışmanlık /uzman görüşü/laboratuvar hizmetleri, 58 k kapsamında yapılan araştırma, geliştirme, tasaım ve yenilikçilik projeleri), Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu (ADİEK) tarafından benimsenen etik ilkelere uyulması beklenmektedir.

 

İnsan Araştırmaları Etik Kurulları

BÜ Kurumsal Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Akademik Dış İlişkiler Etik Kurulu (ADİEK)

 

 

 

 

acordeon
1