Yüksek Verimli Biyo-Yakıt Üretimi İçin Sistem Bazlı in-silico Model Geliştirilmesi ve Fabrika Hücrelerin Akılcı Tasarımı

Kodu: 
07M106
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı