Yeniden Üretilebilen Biyoteknoloji Ürünlerinde Fikri Mülkiyet Haklarının Verimli Şekilde Korunması için Geliştirilen Kontrat Mekanizmaları ve Türkiye'de Patent Uygulamaları

Kodu: 
02C0101
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı