Makale

Bulut, H., “Tanziman Kadınlarının ‘Gündelik Hayat’ Algısının Fatma Aliye’nin Romanlarındaki İzdüşümü”, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 27, 267-271, Güz, 2008.

Türkçe

Nuhoğlu, İ., Parlak, D., “Türkiye’de Üretim Sektöründe Gelir Tablosu Sunum Farklılıkları-UFRS ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Karşılaştırmalı Analiz – The Differences in the Presentation of Income Statements in Manufacturing Sector in Turkey: A Comparative Analysis of IFRS and Tax Statements”, Journal of Accounting Academicians Collabaration Foundation - MÖDAV Dergisi, 10, 4, 103-116, 2008.

Türkçe

Sayfalar