Makale

Taşkın, G., "Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin) Ms. Or. Oct. 3390 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuasındaki Senâyî (Senâ'î) Mahlaslı Şiirler", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi (ADED), 6 (4): 1571-1615, 2022.

Türkçe

Sayfalar