Endüstri Mühendisliği

Çetiner, B., Yaşarcan, H., “The El Farol Bar Problem: A Comparative Analysis of Expectation Models used in Decision Making”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi bildiri özetleri kitapçığı, 2022.

Türkçe

Tanınmış, K., Aras, N., Altınel, İ.K., "Improved X -Space Algorithm for Min-Max Bilevel Problems with an Application to Misinformation Spread in Social Networks", European Journal of Operational Research, 297, Issue 1, 40-52, 2022.

Türkçe

Sayfalar