Yapay Öğrenmede Model Seçimi için Çapraz Geçerleme

Kodu: 
104E079
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı