Web Servisleri için Süreç-Tabanlı Eşleştirme Metodları Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Kodu: 
07A102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı