In Vitro Hiperglisemi Modelinde FGF2'ye Bağlı Tuz İndüklenebilir Kinaz Anlatımının İrdelenmesi

Kodu: 
08B104D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı