Türkiye'deki Mikrokredi Uygulamalarının ve Türkiye Grameen Mikrokredi Programının Yoksullukla Savaşımdaki Başarısının Değerlendirilmesi

Kodu: 
04M0107
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı