Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Şiddeti Rejiminin Dönüşümü: Yasal ve Yargısal Devlet Erkleri Üzerine Bir İnceleme

Kodu: 
16ZD1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı