Türkiye Ulaştırma Sektöründe Elektrikli Araçların İklim Değişikli ve Elektrik Talebi Etkileri Projeksiyonu

Kodu: 
17A03P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Yürürlükte