Türkçe için Çift Yönlü Bilgisayarlı Dilbilim Altyapısı ve Tümce Üretim Uygulamaları Geliştirilmesi

Kodu: 
01A0103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı