Türkçe Haber Programları için Konuşma Tanıma ve Geri Getirim Sistemi Geliştirilmesi

Kodu: 
105E102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı