Türk Endüstri Sektörünün Teknolojik Yenilik Aktiviteleri ve Enerji Profilinin İncelenmesi (Investigation of the Technological Innovation Activities and Energy Profile of the Turkish Industrial Sector)

Kodu: 
5688P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı