Tipik Absans Nöbetli Epilepsi Hastalarında 2q36 Bölgesini İçeren İlişkilendirme Çalışması

Kodu: 
106S027
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı