TiO2 Üzerine Adsorbe Edilmiş Hidrokloroflorokarbonların Gaz-Katı Ortamında Foto-Degredasyonunun 147nm Vakum-UV Enerjetik Radyasyonu ile İncelenmesi

Kodu: 
02HB0502
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı