TiO2 Pillared Montmorillonit: Karakterizasyon ve Fotokatalitik Degradasyon Çalışmaları

Kodu: 
06B501
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı