Termo-mekanik Etkileşimin Şekil Hafızalı Alaşımlarda Kırılma Mekaniğine Olan Etkisinin İncelenmesi

Kodu: 
17A06P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı