Temel Kimya Kavramlarının Moleküler Düzeyde Görseleştirilmesine Yönelik Animasyon Oluşturma Yazılımının Tasarım Özelliklerinin Belirlenmesi

Kodu: 
5588P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı