Spastik İnsan Diz Fleksör Kaslarının İntraoperatif Deneylerle Test Edilmesi: Kas Mekanik Davranışı ve Cerrahi Kas Uzatma Yöntemlerinin Akut Biyomekanaik Etkileri

Kodu: 
09HX101D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı