Sosyal Yazılımlar için Ontoloji Tabanlı Mahremiyet Yönetimi

Kodu: 
113E543
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı