Sicim Teorisi Kara Delikleri Etrafında Kuantum Alan Termodinamiği

Kodu: 
17B03P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı