Reaktivite Tanımlayıcılarının (DFT-Descriptors) Siklopolimerizasyon Tepkimelerinde Kullanımları

Kodu: 
07HB503
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı