R8 Hücrelerine Özgü CG14160 Geninin İşlevinin Belirlenmesi

Kodu: 
5042D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı