PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1994)

Psikoloji biliminin çeşitli dallarında araştırma ve uygulama yapmak ve klinik psikoloji alanında çevreye hizmet vermek amacı ile kurulmuş bir birimdir. Merkez’in faaliyetleri: Üniversite dışı çevreye gerektiğinde Üniversite camiasına psikolojik hizmetler vermek, araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, çalıştığı konularda veri merkezi kurmak, Merkez amaç ve görevleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak, Merkez çalışmalarını daha ileri bir düzeye çıkarabilmek için, hizmet içi eğitim yapmak; kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek veya bunlara iştirak etmek, bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmaktır.

Merkez Müdürü: 
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Sohtorik İlkmen
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, ETA B-Blok, Kat: 4, No.610 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
sohtorik@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 287 24 81, +90 212 263 19 64, +90 532 365 16 63
Faks: 
+90 212 287 24 81
Merkez Faaliyet Raporu: