Proteomik ve Yeni Nesil Genom Mühendisliği Yöntemlerinin IRF4 Transkripsiyon Faktörünün Deri Kanseri Hücrelerindeki İşlevinin Tanımlanması İçin Uygulanması ve Geliştirilmesi

Kodu: 
14B01SUP11
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı