Zaman Algısının Bir Duyu-Eylemsel Özellik Olarak Araştırılması

Proje Özeti: 

Hedef odaklı eylemde bulunabilme kapasitesinin insan davranışında anlamada önemli bir yeri vardır. Fakat, insanların belirli bir sonucu elde etmek için ilgili eylemleri hangi mekanizmalara göre gerçekleştirdikleri henüz tam olarak bilinmemektedir.

Kodu: 
21BP5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı