Yüksek Verimli Doğrudan Görüş Ötesi (Blos) Uydu Sistemleri İçin Yeni Bir Kaynak Tahsis Mekanizması

Proje Özeti: 

Bu projede, Ka veya Ku bantta doğrudan görüş ötesi (BLOS (Beyond Line-of-Sight)) haberleşme kabiliyeti sağlayacak olan SATCOM Dalga Şekli’nde desteklenecek kaynak tahsis mekanizması üzerine çalışılacaktır. Bu projemiz teorik araştırma konularını kapsayacak ve uygulamaya yönelik çalışmaların da bir temelini oluşturacaktır.

Kodu: 
23AP4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2023
Durumu: 
Yürürlükte