Yeni Bir ID Aday Genin (IPP) Rolünün Hücre Kültüründe ve Meyve Sineğinde Araştırılması ve Protein-protein Etkileşim Haritasının Çıkarılması

Proje Özeti: 

Zihinsel engelliliğin (ID) altında yatan nedenlerin anlama ihtiyacı acildir. Proje kapsamında insan IPP proteinin hücre içi lokalizasyonu ve protein-protein etkileşim haritası yabanıl ve p.G397R mutasyonu için belirlenecektir.

Kodu: 
21B01M1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte