Yapay Sinir Ağı Tabanlı Varlık Tanıma Sistemi

Proje Özeti: 

Projenin amacı Türkçe gibi sondan eklemeli ek yapısına sahip dillerdeki zengin biçimbilimsel bilginin de kullanıldığı bir varlık tanıma aracı geliştirmektir.

Kodu: 
18A01P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı