Wnt/beta Katenin Sinyal İletim Yolağının Hedef Geni Olan BRİ3'ün RNA-Sekanslama Sonuçlarının Doğrulanması

Kodu: 
17B01P9
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı